کار موتورهای چهار زمانه اتو

کار موتورهای چهار زمانه اتو

قیمت لوازم یدکی خودرو را میتوانید به راحتی از وب سایت دیدیدکالا مطلع شوید.

قطعات خودرو، در سایت قطعات خودرو دیدید کالا در سریع ترین زمان ممکن

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی و قطعات خودرو دیدیدکالا ،

مطمئن و با بالاترین کیفیت برای خرید و فروش قطعات خودرو با برند برتر ساتیرا

در موتور چهارزمانه، یک دوره (سیکل) کار در چهار زمان (کورس ) انجام می شود. اساس کار موتورهای چهار زمانه اتو یعنی برای انجام کار مکانیکی در هر سیکل، چهار مرتبه پیستون به طرف بالا و پایین حرکت می کند (دو حرکت به بالا و دو حرکت به پایین.) در این شکل، سیلندر به صورت شفاف نشان داده شده تا قطعات داخلی آن قابل رؤیت باشد. قسمت های مختلف آن عبارت است از: سیلندر، پیستون،شاتون، دریچه ها، سوپاپ ها، شمع و …شامل کار موتورهای چهار زمانه اتو میشوند

مرحله کورس ( مکش) چهار زمانه اتو

در کورس تنفس، پیستون از بالا به طرف پایین حرکت می کند.به علت آب بندی بودن

پیستون در سیلندر و سریع پایین رفتن آن و بزرگ شدن ناگهانی حجم بالای پیستون،

فشار این منطقه کمتر از فشار هوای محیط می شود خلأ نسبی به وجود می آید و با باز

شدن سوپاپ گاز دریچه ورودی، مخلوطی از سوخت و هوا وارد سیلندر می شود و فضای

خالی پیستون را پر می کند.

مقدار بنزین به اندازهٔ لازم به وسیله کاربراتور در هوای مصرفی موتور به صورت ذرّه پخش

گردیده، از طریق لوله های انتقال (مانیفولد گاز) به سیلندر ارسال می شود. در بیشتر

مدّت تنفس سیلندر، سوپاپ دود بسته می ماند.

از نظر تئوری چون سوپاپ گاز باز می شود و قسمت داخلی سیلندر با هوای محیط مرتبط

می گردد، بنابرین عمل تنفس در فشار ثابت به وقوع می پیوندد.

اما از نظر عملی، سرعت پیستون بیشتر از سرعت هوای ورودی است زیرا ذرات سوخت و

هوا دارای اینرسی بوده و تمایل به حرکت کردن ندارند. لذا خلأیی در داخل سیلندر ایجاد

می شود و فشار داخل سیلندر کمتر از فشار جو می گردد و در نتیجه سوخت و هوا از

موضع پرفشارتر به سیلندر جریان می یابد.

مرحله کورس( تراکم) چهار زمانه اتو

در این مرحله، پیستون از پایین به بالا حرکت می کند وهر دو سوپاپ بسته می ماند. در

نتیجه مخلوط هوا و سوخت در محفظه احتراق فشرده می شود و فشار درون سیلندر در

پایان زمان تراکم به 8 تا 16 آتمسفر می رسد. اندازه فشار نهایی گاز در پایان کورس تراکم

به عوامل گوناگونی بستگی دارد، از جمله: فضای اطاق احتراق، حجم کل سیلندر، درجه

حرارت موتور، فشار هوا، راندمان حجمی موتور و غیره

از نظر عملی درصد پر شدن سیلندر کمتر می باشد زیرا به علّت اینرسی گاز، نمی توان در زمان مکش، تمام فضای سیلندر را از سوخت و هوا اشباع کرد. به علاوه حرارت ایجاد شده در اثر تراکم گاز از دیواره به هوا و آب و روغن، انتقال پیدا می کند.

مرحله کورس( قدرت) چهار زمانه اتو

 پس از انفجار گاز فشار در فضای کوچک شده بالای پیستون، به شدت افزایش می یابد و

گاهی تا 40 آتمسفر می رسد که وقتی بر سطح پیستون تأثیر کند نیروی قابل توجّهی را به

پیستون وارد می سازد. مثلاً هرگاه قطر پیستون را 10 cm فرض کنیم نیروی فشاری معادل

است.

با: F=P.A= 40×0/785×10 = 314 kg یعنی بیش از سه تن نیرو وارد می کند.

علت بالا رفتن فشار، به طور ناگهانی، احتراق گاز در حجم ثابت است که از نظر تئوری این عمل کاملاً در حجم ثابت فرض شده است و در یک لحظه، تمام هیدروکربورهای متراکم شده منجر می گردد؛ ولی از نظر عملی به دلایل زیر چنین نمی باشد:

ثانیه طول می کشد که در این مدت حجم3/1000  ثانیه طول می کشد که در این مدت حجم سیلندرتغییر می کند.

با حرکت پیستون و ازدیاد حجم سیلندر، منحنی فشار احتراق عملاً به شکل منحنی خواهد بود که دستگاه ثبت کننده فشار )اندیکاتور( چگونگی تغییرات فشار را نشان می دهد. در این زمان، پیستون از بالاترین نقطه به طرف پایین حرکت کرده، به واسطهٔ شاتون، میل لنگ را به حرکت در می آورد. تنها کورس مفید موتور همین زمان است. در این زمان هر دو سوپاپ بسته می مانند.

مرحله کورس( تخلیه) چهار زمانه اتو

 پیستون از پایین ترین نقطه به طرف بالا حرکت می کند و با باز شدن سوپاپ دود پس مانده های حاصل از احتراق، موتور را ترک می کنند.

از نظر عملی سوپاپ دود کمی قبل از رسیدن به نقطه مرگ پایین، شروع به باز شدن می کند (در زمان قدرت) تا عمل تخلیه در فرصت بیشتری انجام شود. به طوری که وقتی پیستون تغییر جهت داده و به طرف بالا حرکت می کند مقدار دود خروجی به حدّاکثر می رسد. همچنین زمان بسته شدن سوپاپ دود را طوری طراحی می کنند

منحنی احتراق سیکل چهار زمانه اتو

 با نصب دستگاه ثبت کننده فشار به سیلندر، می توان تغییرات فشار داخل سیلندر را هر لحظه از سیکل موتور به دست آورد.

کار موتورهای چهار زمانه اتو در دیدیدکالا

قیمت لوازم یدکی را میتوانید به راحتی از وب سایت دیدیدکالا مطلع شوید.

قطعات خودرو، در سایت قطعات خودرو دیدید کالا در سریع ترین زمان ممکن

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی و قطعات خودرو دیدیدکالا ،

مطمئن و با بالاترین کیفیت برای خرید و فروش قطعات خودرو با برند برتر ساتیرا

جستجوهای بیشتر در سایت خرید لوازم یدکی دیدیدکالا

ترتیب احتراق موتور چهار زمانه ، طرز کار موتور چهار زمانه ، مزایا و معایب موتورهای چهار زمانه ، اجزای موتور چهار زمانه ، طرز کار موتور چهار زمانه بنزینی ، فرق موتور دو زمانه با چهار زمانه