به دیدیدکالا خوش امدید Welcome to Dididkala
ایل بزرگ الیکایی ها عمومی
ایل بزرگ الیکایی ها
الیکایی های بزرگ الیکایی نام ایل بزرگی است که درمناطق گرمسار، آرادان، ورامین، فیروزکوه، دماوند،  آمل،چالوس، نوشهر، شمیرانات،...
2 ماه قبل