به دیدیدکالا خوش امدید Welcome to Dididkala
خواجه نصیر الدین توسی کتاب و داستان
خواجه نصیر الدین توسی
خواجه نصیر الدین توسی در ابتدای وزارت خویش بود که تعدادی از نزدیکان بدو گفتند: ایران مدیری همچون...
2 هفته قبل
ادیسون کتاب و داستان
ادیسون
خاطرات توماس ادیسون ادیسون در سنبن پیری پس از اختراع چراغ برق یکی از ثروتمندان آمریکا به شمار...
2 هفته قبل
خلاصه کتاب ملت عشق کتاب و داستان
خلاصه کتاب ملت عشق
کتاب ملت عشق چیست؟ رمان ملت عشق در واقع تشکیل شده از 2 رمان که در رمان اول...
1 ماه قبل
دخترك كبريت فروش کتاب و داستان
دخترك كبريت فروش
هوا خيلي سرد بود و برف مي باريد .  آخرين شب سال بود .دختري كوچك و فقير در...
1 ماه قبل