پولدار شدن از طریق ذخیره کردن - دیدیدکالا

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی  و قطعات خودرو دیدیدکالا

پولدار شدن از طریق ذخیره کردن – دیدیدکالا

این بدان معنا نیست که پولهای اضافی خود را جمع و ذخیره کنید بلکه قانون اصلی این نخریدن لوازم اضافه و جلوگیری از ولخرجی است.

"<yoastmark

 

پولدار شدن از طریق ذخیره کردن – دیدیدکالا

یعنی زمانی که به بیرون از خانه میروید و در محل عبور خود به فروشگاه کفش و یا عطر فروشی میرسید آن را

ندید گرفته و از کنارش بی توجه عبور کنید.

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی  و قطعات خودرو دیدیدکالا

 

نکته ی ساده و البته مهم دیگر ذخیره کردن پولهای خورد است برای خود قلکی تهیه کرده و مختص پولهای با

ارزش پایین تر قرار دهید بعد از مدتی خواهید دید که چقدر کمک کننده است و یا اگر پول درشت دارید تا حد امکان

آن را خورد نکنید تا بستر خرج کردن آن فراهم نشود.

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی  و قطعات خودرو دیدیدکالا

انواع لوازم یدکی خودرو در سایت لوازم یدکی دیدیدکالا | تعریف موفقیت از دید افراد موفق – دیدیدکالا | فروشگاه

اینترنتی لوازم یدکی  و قطعات خودرو دیدیدکالا | تعریف موفقیت از دیدید جانیس تیلور – دیدیدکالا | تعریف موفقیت

از دیدید موفقیت جان لین – دیدیدکالا | تعریف موفقیت از دیدید گیتانو دیناردی – دیدیدکالا | پولدار شدن از طریق ذخیره کردن