اصطلاحات فنی نسبت تراکم

اصطلاحات فنی نسبت تراکم

قیمت لوازم یدکی را میتوانید به راحتی از وب سایت دیدیدکالا مطلع شوید.

قطعات خودرو ، در سایت قطعات خودرو دیدید کالا در سریع ترین زمان ممکن

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی و قطعات خودرو دیدیدکالا ،

مطمئن و با بالاترین کیفیت برای خرید و فروش قطعات خودرو با برند برتر ساتیرا

اصطلاحات فنی نسبت تراکم  عبارتست ازسیکل چرخه یک دوره کامل که حجم مشخصی سوخت وارد سیلندر شده و پس از احتراق از آن خارج می شود.

با توجه به اینکه این عمل مدام تکرار می شود فرایند مذکور سیکل احتراقی نامیده می شود. به عبارت دیگر مجموعه چهار زمان کامل موتور است که از مکش، تراکم، قدرت و تخلیه تشکیل می گردد.

نقطه مرگ پایین: ( Bottom Dead Center :BDC )

در مسیر حرکت پیستون پایین ترین نقطه بوده، در آنجا سرعت پیستون صفر می باشد و تغییر جهت حرکت می دهد.

نقطه مرگ بالا : (Top Dead Center:TDC )

در مسیر حرکت پیستون، بالاترین نقطه است که در آنجا سرعت پیستون صفر شده، تغییر جهت حرکت می دهد.

کورس پیستون:

فاصله بین نقطه مرگ بالا و پایین، کورس یا طول جابه جایی پیستون می گویند.

قیمت لوازم یدکی را میتوانید به راحتی از وب سایت دیدیدکالا مطلع شوید.

 جابه جایی:

حجم جابه جایی موتور فضایی است که بین دو نقطه مرگ بالا و پایین محدود می شود. پیستون در این فضا حرکت رفت و برگشتی دارد.

تراکم:

حجم تراکم به فضایی که بین پیستون و سرسیلندر  وقتی که پیستون در نقطه مرگ بالا قرار دارد  گفته می شود.

کل یک سیلندر:

عبارتست از مجموع حجم جابه جایی و حجم تراکم.

قیمت لوازم یدکی را میتوانید به راحتی از وب سایت دیدیدکالا مطلع شوید.

حجم جابه جایی کل موتور:

حاصل ضرب تعداد سیلندر در حجم جابه جایی یک سیلندر را حجم جابه جایی موتور گویند. حجم جابه جایی کل موتور را به صورت لیتر یا سانتی متر مکعب در کاتالوگ های فنی و همچنین در روی بدنه اتاق خودرو مشخّص می کنند.

نسبت تراکم:

نسبت حجم کل به حجم تراکم یک سیلندر را نسبت تراکم گویند.

قیمت لوازم یدکی را میتوانید به راحتی از وب سایت دیدیدکالا مطلع شوید.

قطعات خودرو ، در سایت قطعات خودرو دیدید کالا در سریع ترین زمان ممکن

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی و قطعات خودرو دیدیدکالا ،

مطمئن و با بالاترین کیفیت برای خرید و فروش قطعات خودرو با برند برتر ساتیرا

جستجوهای بیشتر در سایت خرید لوازم یدکی دیدیدکالا

نسبت تراکم موتور دیزل  ، فرمول نسبت تراکم موتور ، افزایش نسبت تراکم موتور ، فرمول نسبت تراکم چیست ، نسبت تراکم موتور گازسوز ، نسبت تراکم موتور tu5 ، فرمول نسبت تراکم سیلندر