تعریف موفقیت از دیدید لیام نسون - دیدیدکالا

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی  و قطعات خودرو دیدیدکالا

تعریف موفقیت از دیدید جان لین – دیدیدکالا

تحقق موفقیت

هنگامی که در اولین نوآوری خود موفق شدم ، متوجه شدم که بسیاری از ارزش خود را به برند کسب وکارم داده

ام و استعدادهای ذاتی خودم در فروش ، نام تجاری ، ساختمان بازار ، و مدیریت را درک نکرده بودم ، بعد از اینکه

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی  و قطعات خودرو دیدیدکالا

من شرکت بعدی خود را با نام سلا تاسیس کردم و نتیجه اولیه را دیدم حس می کردم که برای اولین بار موفق بوده ام ، موفقیت در تعریف یک سیستم است ، نه یک شرط. در سلا ، مهم ترین عنصر پیشرفت که در بیش از 1000 نفر از بنیانگذاران مشاهده کردیم این است : تعریف مجدد هر دو به طور منظم و اندازه گیری شده – اغلب ، ما فکر می کنیم ضربه زدن به یک هدف یک عمل مهم است ،

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی  و قطعات خودرو دیدیدکالا

این زمانی است که مولفه حیاتی یک نقطه خاص از عمل را برای پیشی گرفتن ، دستیابی ، و یا عدم موفقیت

انجام می دهید و درست در زمان اوج شکست ها ، موفقیت های روز افزون کسب خواهید کرد.

چه زمانی موفقیت در شانس با زندگی شما همراه است

تعهد ما در کار اغلب به عنوان موفقیت درک می شود ، با این حال ، واقعیت این است راه هایی که ما بعنوان

فعالیت ها ، زمان و سایر منابع مربوط به کارانجام می دهیم ، منابع ما برای سوخت کار محسوب می شوند ، پس

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی  و قطعات خودرو دیدیدکالا

استاندارد واقعی موفقیت ، سعادت و پیشرفت هستند ، اگر به نظر می رسد که زندگی شما در مقابل اولویت

های کاری تان قرار دارند ، پس شما اولویت های کاری اشتباهی دارید.

دیگران چگونه موفقیت شما را درک می کنند

این باعث ایجاد دوستی مادام العمر ، روابط خانوادگی آسیب دیده ، و جلوگیری از رشد روابط شخصی می شود ،

نه به این خاطر که کار به زمان و توجه این افراد/گروه ها/و روابط نیاز دارد ، بلکه فقط به این دلیل که کارم را درک نکرده بودم.

تعریف موفقیت از دیدید جان لین - دیدیدکالا
تعریف موفقیت از دیدید جان لین – دیدیدکالا

فروشگاه اینترنتی لوازم یدکی  و قطعات خودرو دیدیدکالا

انواع لوازم یدکی خودرو در سایت لوازم یدکی دیدیدکالا | تعریف موفقیت از دید افراد موفق – دیدیدکالا | فروشگاه

اینترنتی لوازم یدکی  و قطعات خودرو دیدیدکالا | تعریف موفقیت از دیدید جانیس تیلور – دیدیدکالا | تعریف موفقیت

از دیدید موفقیت جان لین – دیدیدکالا | تعریف موفقیت از دیدید گیتانو دیناردی – دیدیدکالا | پولدار شدن از طریق

ذخیره کردن | تعریف موفقیت از دیدید آبیگایل هانتر – دیدیدکالا | تعریف موفقیت از دیدید جاستین ایپ – دیدیدکالا |

تعریف موفقیت از دیدید جان لین – دیدیدکالا